Forside

Opstillingsvalg i Svallerup Sogn d. 17. september 2020

Der var på dagen ikke indkommet nogen lister og derfor ikke kampvalg i Svallerup Sogn.

 

Der blev opstillet følgende 6 medlemmer til rådet. 

Kirsten Møller-Hansen

Allan Nielsen

Aase Steinmetz

Jane Voldsby Olsen

Henning Styhm Sønderbæk

Lotte Guldbrandt

 

Samt to stedfortrædere

Jytte Hagner

Valdemar Petersen

Der skal i denne forbindelse gøres opmærksomt på, at der indtil d. 13. okt. 2020 kan afleveres opstillingslister til menighedsrådsformanden på nedenstående adresse : 

Kirsten Møller-Hansen

Ved Kanalen 1

4480 Store Fuglede.  

 

Formandens beretning ved valgforsamlingen den 17.09.2020 

 

Et menighedsrådsmedlem udtalte, at et menighedsråd er verdens bedste klub at være medlem af.  

Svallerup menighedsråd er en del af Gørlev, Svallerup og Bakkendrup pastorat. Svallerup har et selvstændigt menighedsråd, og vi er glade for den nye ordning, fremfor at være et et-sogns pastorat. Vi har fået bedre kirkegang end tidligere, og vi har ikke været i den situation, at der har været messefald. Vi har nu 2 præster, som er dygtige og nemme at samarbejde med. De folkevalgte medlemmer udfører alle et stort og professionelt arbejde, derfor er min startreplik gældende: Svallerup menighedsråd er verdens bedste klub at være medlem af.  

I januar søgte vi om en fornyet 2-årig valgperiode, fordi vi mener, at det er nemmere at få medlemmer til menighedsrådet, da det er en mere overkommelig periode end 4 år. Ansøgningen blev bevilliget. 

Ansatte: 

Vi har ansat organist og kirkesanger, og de udfører et fantastisk arbejde. De er meget søde og deltagende over for kirkegængerne. Organisten har for et år siden haft 25 års jubilæum. 

Vi har valgt at erstatte graveren med et privat firma. Det er vi meget tilfredse med. Vi skal ikke søge afløsere ved ferie, sygdom og travle perioder. Samtidig bliver alt passet på en meget professionel måde. 

Kalundborg provsti har lavet et firma, der kan klare kasserer funktionen for de enkelte menighedsråd, og er ved at udvide provstikontoret med en bygning, hvor de ansatte skal have kontor. Vi har et af menighedsrådsmedlemmerne, der udfører kasserer funktion, hvilket vi er meget tilfredse med. 

Bygninger og jord: 

Vi har også inden for de sidste år reduceret bygningsmassen: en konfirmandstue er revet ned og stalden og garager er også fjernet. Det har medvirket, at sognehuset tager sig smukt ud, og at vi har meget mindre at vedligeholde.  

Den gamle forpagtergård har et stuehus, som bliver lejet ud. 

Svallerup menighedsråd har 16 hektar jord. Jorden er forpagtet ud, og der er lige indgået en forpagteraftale fra 1. januar 2021 og 5 år frem. 

Vedligehold og nyanskaffelser: 

Kirken er ved at blive kalket, det bliver den hver tredje år og det er provstudvalget, der afsætter beløb  til kalkning, ligesom de har et projekt med vedligeholdelse af præstegårde, og der påtænkes nu også et lignende projekt vedr. kirkemure i provstiet.  

Vi har investeret i en ny og fin belysning i gården. Vi har søgt provstiudvalget om penge til belysning af kirken. 

Vi har også fået penge til indvendig kalkning af kirken, samtidig ønsker vi døbefonten flyttet og en fod der passer til døbefonden. På nuværende tidspunkt afventer vi konsulentbesøg fra Nationalmuseet, der skal vejlede menighedsrådet. 

Vi er meget glade for det smukke sognehus, vi har fået ved ombygning af den tidligere præstegård. Vi har fået nye borde som alternativ til de gamle skoleborde og nogle nye stole. Sydvæggen er blevet udsmykket med kunst af Rikke Breindal. 

Årets gang: 

Det nye kirkeår starter første søndag i advent og inden har der været valg til de forskellige poster. Det er det, man kalder det konstituerende møde. 

Derefter går processen i gang med at udarbejde budget for det følgende år og søge provstiudvalget om anlægsønsker. Regnskabet for det følgende år fremsendes og bliver revideret at provstiets revisionsfirma.  

Det årlige syn på bygninger og udenomsarealer foretages sammen med en bygningskyndig. Ca. hver fjerde år deltager provsten sammen med provstiets bygningssagkyndige. Hvert år inviteres menighedsrådet til en konsultation med provstiudvalgt for at drøfte deres fremtidige ønsker til drifts- og anlægsrammen. 

I september måned får vi svar på, hvor meget menighedsrådet får til driftsrammen, den dækker alle løbende udgifter til det kirkelige arbejde, lønninger, og aktiviteter m.m. Penge til anlægsrammen søges og bevilges af provstiudvalget. 

Aktiviteter: 

Menighedsrådet holder 10 menighedssrådsmøder om året, og det er formanden, der er ansvarlig for dagsorden og referat. 

Vi nåede lige at afholde en sangeftermiddag d. 3 marts 2020, og siden har aktiviteter været næsten ikke eksisterende, siden landet blev lukket ned af Corona. Vi har ikke turde planlægge en udflugt og slet ikke sangeftermiddage i sognehuset. Ligeledes er de kunstnere, vi havde kontaktet, sat i bero.  

I 2019 havde vi en koncert med Janne Mark, Bel Conto koret, sangeftermiddage i sognehuset , foredrag med Carsten Egø og en sogneudflugt.  Derudover arrangerede vi fastelavn med Tøndeslagning i sognehuset. 

Roskilde stifts liturgiudvalg har opfordret menighedsrådene til at starte arbejde med gudstjenestens liturgi. To af menighedsrådets medlemmer har deltaget i menighedsrådsforeningens temaaften herom.  

Lån og udlejning af sognehuset: 

Centerforeningen har fået lov at låne sognegården, hvor der afholdes et temamøde 2 torsdage hver måned. 

Vi har også lejet lokalet ud til en pris på 750,- kr. I øjeblikket må der kun være 25 personer i lokalet. Der er retningslinier for, hvem der kan leje lokalet. 

Nyheder: 

Som noget nyt er toilettet i graverhuset åbent, så alle, der besøger kirkegården, kan komme på toilettet.  

 

Konfirmationsforberedelse i skoleåret 2020-2021.

Konfirmationsforberedelse i skoleåret 2020-2021 med konfirmation i Svallerup kirke søndag d. 9.maj. 2021. Da børn i Svallerup går på forskellige skoler, så har vi indtil videre gjort det således: dem, der går på Vinde Helsinge Friskole går til forberedelse i Gørlev onsdag eftermiddag, og dem, der går på Hvidebækskolen går til forberedelse sammen med klassen i Store Fuglede torsdag morgen. Men skulle det vise sig, at der er nok til et hold, så finder vi ud af det. Det vigtigste er, at alle, der bor i Svallerup - altid kan blive konfirmeret i Svallerup kirke. Ønsker du dig barn konfirmeret i Svallerup kirke, så kontakt venligst sognepræst Tina Salling på tlf. 21165090. venlig hilsen Tina Salling sognepræst Gørlev-Svallerup-Bakkendrup mobil: 21165090 tcs@km.dk

Opdateringer vedr. Folkekirken og tiltag i forbindelses med Corona virus.

Link til Folkekirkens hjemmeside med aktuelle nyheder Klik her